Образование

Конкурс за лого и комикс „100 години Старопрестолна професионална гимназия по икономика”

Конкурс за лого и комикс на тема „100 години Старопрестолна професионална гимназия по икономика” обяви ръководството на училището. Материалите трябва да се предадат до 25 април, а победителите ще бъдат оповестени на 10 май. Предложенията на участниците могат да бъдат на български и на чужд език. Няма ограничения относно техниката на изпълнение на творбите. Те могат да бъдат изработени с приложна програма, моливи, пастели, флумастри, водни или маслени бои и с други средства. Конкурсните разработки се адресират до Васил Василев, ръководител на направление „Информационно-комуникационни технологии” на имейл адрес vvasilev@sgivt.com.

Гимназията по икономика се разкрива през 1919 година след поискано разрешително от Търговско-промишленото дружество в Търново за организиране на вечерни търговски и занаятчийски курсове. От основаването й до днес е именувана като Нисше търговско училище, Великотърновска гимназия по икономика, Държавна търговска гимназия „Симеон Княз Търновски”, Икономически техникум „Васил Коларов”, Старопрестолна гимназия по икономика и последно Старопрестолна професионална гимназия по икономика.