Образование

Конкурс за изработване на графична визия на конференцията „Мартенски студентски четения“

Конкурс за изработване на графична визия на Националната конференция „Мартенски студентски четения“ обяви Историческият факултет   съвместно с Факултета по изобразително изкуство и Студентския съвет на Великотърновския университет.

Тази година конференцията ще се проведе на 24 и 25 март.  Във форума по традиция участват бакалаври, магистри и докторанти от специалностите „История“, „Археология“, „Етнология“, „Културен туризъм“, „География“ на различни университети и институти на БАН в страната.

Участниците в конкурса трябва да предложат визия, която по творчески начин свързва профила на Историческия факултет, историята на Велико Търново и/или символите на Университета.

Изпратените проекти за плакат, папка и бадж ще бъдат оценявани  по критерии за ясна концепция, оригиналност  и за съответствие  с темата „Мартенски студентски четения“.

За победителя е предвидена парична награда в размер на 300 лв., предоставена от Студентския съвет на Университета.

В конкурса с допускат студенти от Факултета по изобразително изкуство. Участието е индивидуално. Всеки студент може да подаде максимум един комплект материали.

Краен срок за изпращане на проектите е  12 март 2023 г.

Разработките се подават в електронен вариант на пощата на Мартенски студентски четения: mart.st.vtu@gmail.com  Авторите трябва да посочат в е-мейла трите си имена, специалност и курс, електронна поща и телефон за връзка.