Денят

Коне, каруци и моторни превозни средства са сред конфискуваните за нарушения в горите

Около 85 процента от нарушенията на територията на Регионалната дирекция по горите във Велико Търново са по Закона за горите. Те са основно съхраняване на дървесина без превозен билет, немаркирани с контролни горски марки, транспорт на дървесина без документи и без марки, коментира заместник-директорът инж. Зорка Иванова. Тя обясни, че през миналата година са издадени около 5000 позволителни за сеч. А контролът се осъществява от 14 горски инспектори. Всеки от тях покрива територия от почти 15 000 хектара.

Контролът не е занижен. Дейността по опазване и предотвратяване на нарушения освен от Регионалната дирекция по горите се осъществява и от Северно-централното държавно поделение в Габрово с неговите осем горски стопанства. В тях работят около 100 горски надзиратели, които през миналата година са извършили 20 000 проверки. Контрол в общинските горски територии извършват пък общинските лесовъди”, каза инж. Иванова.

18 коне и 29 каруци са сред конфискуваните за нарушения в горите вещи през миналата година. Животните се връщат на собствениците, а каруците остават в базите за съхраняване. Конфискувани са още 21 моторни превозни средства, инструменти за добив на дървесина, моторни триони,  481 пространствени кубически метра дърва за горене, строителна иглолистна дървесина и др.

662 обекта, 1565 сечища, 1537 превозни средства, 2734 ловци, 180 риболовци и 1191 физически лица са проверили горските инспектори през 2018-а, информира още на днешния брифинг инж. Зорка Иванова. Повод за срещата с журналисти е предстоящата Седмица на гората, която тази година ще се проведе от 1 до 7 април.