Здравеопазване

Комплексният онкологичен център ще закупи нова апаратура

      Печалба от няколко хиляди лева очаква през тази година Комплексният онкологичен център във Велико Търново. Бизнес-програмата на дружеството за 2019-а е аналогична с предходната. Оборотът през миналата  година е бил 12 милиона лева, вместо заложените  10 милиона лева. С разликата се компенсират предишни загуби на лечебното заведение. Част от средствата си то постоянно използва  за модернизиране на апаратурата. „ Инвестициите в тази посока ще продължат и през 2019-а. Имаме намерение, ако местният парламент ни разреши, да закупим отново със собствени средства дигитализираща система на рентгена с архивираща система за него, мамографа и ехографа. Стойността ще е до 150 хиляди лева. Рентгеновата ни апаратура е стара и затова трябва да я адаптираме”, обясни управителят д-р Мария Рачева. За да се модернизира още лъчетерапията, трябва да се закупят също допълнителни неща за скенера. „ Ние сме един от четирите центъра в България, които имат брахитерапия. За лъчетерапия във Велико Търново идват онкоболни и от съседни региони”, сподели още д-р Рачева.