Икономика Община

Комитетът за наблюдение на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020г. ще заседава във Велико Търново

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще съпредседателства десетото заседание на Комитета за наблюдение на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 г., което ще се проведе на утре, 22 март, от 10.00 часа, в парк -хотел „Асеневци“ във Велико Търново.

По време на заседанието ще бъдат представени резултатите от приключилата оценка на проектните предложения, получени в рамките на втората фаза на кандидатстване по Третата покана. Очаква се да бъде приет списъкът с одобрени и отхвърлени проектни предложения, подадени чрез електронната система за управление на програмата и др.