Денят

Коледен базар в подкрепа на деца без родители

Традиционният коледен благотворителен базар в подкрепа на деца без родители ще се проведе в фоайето на Пети корпус на ВТУ и във фоайето на Ректората.

На 4 и 5 декември от 10.00 часа студенти, деца и младежи, лишени от родителска грижа от Центрове за настаняване от семеен тип във Велико Търново и Кризисния център за деца, жертви на трафик в село Балван, канят великотърновци да се присъединят към каузата. Събраните средства ще бъдат предоставени на творците, участвали в изработката на артикулите и ще бъдат разходвани според техните потребности.

Инициативата се провежда със съдействието на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Сдружение „ЗОВ България”. Артикулите са изработени съвместно между деца без родители и студенти от специалностите „Социална педагогика” и „Психология”.