Икономика

КНСБ: 2 410 лв. са нужни за месечна издръжка на едно четиричленно семейство

2 410 лв. са необходимите средства за месечна издръжка на едно четиричленно семейство в страната. За София – град нужните средства скачат до 3 184 лв.

Последните данни за потребителските цени и издръжката на живот в България бяха представени от президента на КНСБ Пламен Димитров и Института за синдикални и социални изследвания (ИССИ).

 

Според синдикалната организация най-ниско платените сектори остават производство на облекло, мебели, обработка на кожи и медико-социални услуги.
Около 6 пъти е съотношението между средната работна заплата в най-високо платена икономическа дейност и тази с най-ниско заплащане, отчитат от КНСБ.

Средно издръжката на едно лице от четиричленното домакинство е 602 лв.

За да може да се покрият разходите в семейството двамата възрастни трябва да получават не по-малко от 1 205 лв. Само от началото на годината издръжката на живот се увеличава с близо 85 лв., отчитат още от КНСБ. В края на 2018 г. инфлацията отчете повишение с 3.6%, след като тримесечният темп леко се забави до 0.9%.

 

В последните 3 години работните заплати растат, като тази тенденция продължава и през първите три тримесечия на 2018 г. Средната работна заплата последователно нараства в диапазон от 7-8%, изтъкват синдикалистите.

Средната нетна работна заплата представлява 71.9% от необходимия размер за издръжка на живота, или нетно трудово възнаграждение е по-ниско с около 28% от средните стойности, необходими за покриване на издръжката на живота.

Тази разлика устойчиво се свива през годините, след като през същия период на 2010 г. изоставането е с близо 50%. Въпреки тези тенденции, едва около 30% от българите получават средната или по-висока от средната работна заплата, обясни той.

 

За последните 10 години издръжката на живот е на едно лице е нараснала с около 120 лв. За някои области изоставането на средната работна заплата е около 1/3 от средната работна заплата – това се отнася за районите на Видин, Благоевград, Силистра и Кюстендил.

Съществен проблем все още е младежката безработица, въпреки че като цяло през последните няколко години бележи подобрение, след като нивата й през 2018 г. са 8.2%.

Тревожна остава ситуацията при доходите на пенсионерите. Средното увеличение на пенсиите с 3.8% през 2018 г. трудно компенсира инфлацията. Делът на пенсионерите, изложени на риск от бедност в ЕС, е 14.2%, а в България – 32%.

Като цяло 38.9% е делът на хората, които са изложени на бедност или социално изключване. България е на последно място в този показател в Европейския съюз.

От КНСБ искат до 2022 г. заплатите да достигнат до 60% от средноевропейското ниво.