Образование Община

Кметът Даниел Панов и образователният министър Красимир Вълчев разговаряха с над 200 млади педагози

Кметът на Велико Търново Даниел Панов и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев разговаряха по актуални въпроси с повече от 200 млади педагози по време на конференцията „Предизвикателствата пред нас”. Форумът на младите учители от Великотърновска и Ловешка област се състоя в парковата местност Ксилифор край старопрестолния град. Организатор на инициативата бе Основно училище „Бачо Киро” във Велико Търново, с подкрепата на Регионалното управление по образование и Общината. Обсъдени бяха въпроси, свързани с учебните планове, квалификацията, съдържанието на учебниците, повишаването на възнагражденията и пр

Даниел Панов приветства младите учители и оцени конференцията като полезно събитие, позволяващо им да споделят добри практики и опит, да изготвят мотивирани предложения, с които да запознаят представителите на местната, законодателната и изпълнителната власт.

„За първи път образованието е изведено като водещ държавен приоритет от настоящето правителство. Заедно с екипа ми в Община Велико Търново полагаме всички усилия за подобряване на материалната база, за оптималната връзка между образование и бизнес. Велико Търново е пример за това работещо партньорство. Действително образованието е пътят към една добре уредена държава, към повишаване на жизнения стандарт, към добрата социална политика, към уредения трудов пазар, към сигурността”, обърна се към младите учители кметът Даниел Панов. Той ги запозна и със споделената му от спортния министър Красен Кралев информация, че още през 2018 г. Министерството на младежта и спорта ще финансира проектите за изграждане на нови физкултурни салони и ремонти на съществуващи.

Министърът на образованието Красимир Вълчев също приветства младите учители. Той обяви, че с 330 милиона ще се увеличат средствата за образование в бюджета за 2018 г., а методиката на разпределение ще бъде променена така, че да има повече средства за училищата и детските градини в отдалечените и малките населени места, където има и концентрация на уязвими групи. Новият разходен стандарт ще бъде подготвен до началото на есента и ще се прилага от началото на бюджетната 2018 г.

Участници в конференцията бяха също областният управител проф. Любомира Попова, народните представители от Великотърновски регион Клавдия Ганчева и Станислава Стоянова, председателят на Великотърновски общински съвет Венцислав Спирдонов, началникът на Регионалното управление по образованието Розалия Личева и др.