Култура

Кметски кабинет от края на ХІХ век може да се види в РИМ – Велико Търново

Реконструкция на канцеларията на великотърновския кмет във вида от края на ХІХ, началото на ХХ век може да се види в музей „Възраждане и Учредително събрание“ във Велико Търново.

Кабинетната гарнитура включва писалище, председателско кресло, две кресла, пет стола. Мебелите са изработени през 1925 г. за заседателната зала на Търновската окръжна постоянна комисия (Сметната палата) от талантливия резбар и общественик Петър Кънчев (1875 – 1958 г.) и негови ученици. Към гарнитурата е имало и маса, от която сега са запазени отделни елементи.

Полилеят е от втората половина на ХІХ в., с украса в стил „ар нуво“. Представлява двуделно порцеланово тяло, като към похлупака са прикрепени бронзова горелка с фитил и стъклен резервоар. Върху контролера на фитила е изписано „GEBRUDER BRUNNER : VIEN :“. Горе завършва с розета и халка за окачване. Шишето е подпечатано с нечетливи инициали в октагонална лъчиста звезда, под която личи намерацията на размера му: „14‴′ .

Кметският кабинет е декориран със стенен часовник, пишеща машина, сервиз за чай, стар грамофон с фуния, барометър с волски косъм, пишеща машина , автентичен телефон със стария герб на България, книги от личната библиотека на Марко Тотев и литература, която е била в помощ на управляващите градоначалници.

Канцеларията на търновския градоначалник се е помещавала в сградата на стария турски конак (сега музей „Възраждане и Учредително събрание) от 1877 г . до 1977 г. ,с малки прекъсвания. Първият кмет, който е ръководел града от тази сграда, е Георги Живков, а последният е Иван Гинджов.

Експозицията в Кметския кабинет е открита през 2009 г. по повод празника на Велико Търново 22 март.