Денят Община

Кметове и представители на местната власт от шест държави посетиха Велико Търново

Гостите от Испания, Италия, Франция, Малта, Словакия и Гърция бяха посрещнати от заместник-кмета на старопрестолния град Нейко Генчев. Той ги поздрави от името на кмета Даниел Панов, чиито ангажименти с Националното сдружение на общините в Р. България не му позволиха да присъства. Нейко Генчев запозна своите колеги с хилядолетната история, столичния период по време на Второто българско царство, достиженията на Търновската книжовна и художествена школа и знаковите държавнически събития, случили се в Търново след Освобождението. Акцент бе поставен върху облика на Велико Търново като историческа и духовна столица, перспективите за развитие на туризма и възможностите за нови партньорства.

Гостите останаха впечатлени от крепостта Царевец и Трапезица, които формират най-големия музеен комплекс на открито на Балканите, от отличния вид на Самоводската чаршия и опазването на старинните български занаяти, както и от целесъобразните инвестиции на европейски средства в града и общината през последните години. Силен интерес те проявиха и към отношенията на Велико Търново с побратимените градове. Кметовете оцениха високо и целесъобразните инвестиции на европейски средства в града през последните години.

Посещението бе по инициатива на Община Никопол, чиито представители също бяха част от делегацията.