Здравеопазване Община

Кметове договориха методика за финансиране на общинските болници

До края на януари ще бъде утвърдена методиката за субсидиране на общинските болници, за да бъде обезпечена тяхната дейност, включително и на здравните заведения отдалечени и рискови райони. Това бе договорено на среща, която кметът на Велико Търново и председател на Националното сдружение на общините Даниел Панов и негови колеги от Управителния съвет на неправителствената организация проведоха със заместник-министъра на здравеопазването Жени Начева.

Пред кметовете зам.-министър Начева сподели, че екипът на министерството е в готовност да обсъди всички идеи на общините относно общинското здравеопазване. Обсъдени бяха теми, свързани с изискванията в медицинските стандарти, заплащането на надлимитните дейности, на заплатите на лекари и здравни специалисти, остойностяването на клиничните пътеки, осигуряване на средства от държавата за лечение на хората без здравни осигуровки. По време на срещата стана ясно, че до края на януари се очаква да бъде изработена националната здравна карта, да бъде приета новата нормативна уредба, след което да бъде подписан националният рамков договор. Заместник-министърът увери представителите на НСОРБ, че целта на здравното министерство е в най-близко време да се нормализират финансовите плащания към общинските болници, за да могат последните да прогнозират обективно своите разходи.

Друга от темите на разговора обхвана необходимостта от актуализация на финансовите стандарти за издръжка в детските ясли. След отправени от кметовете въпроси заместник-министър Начева увери, че Министерство на здравеопазването ще работи за подобряване на комуникацията с МОН и МТСП, за да може още в първия етап на бюджетната прогноза да се търси подобряване на стандартите в училищното и детското здравеопазване.

На срещата бе обсъдена и бъдещата реализация на проекта за модернизацията на системата за спешна медицинска помощ в цяла България, финансиран по оперативна програма „Региони в растеж“.