Община

Кметовете и наместниците от област Велико Търново не искат да са призовкари

Работна среща организира в понеделник, 11-ти декември, Сдружението на кметовете на кметства и кметски наместници на населени места в област Велико Търново. На срещата са поканени всички народни представители от Четвърти многомандатен избирателен район, председателят на НСОРБ инж. Даниел Панов, областният управител и началникът на Областното пътно управление в Старата столица.

Първият проблем, който ще поставят местните първенци на срещата, е  видимо по-лошата поддръжка на третокласната републиканска пътна мрежа в област Велико Търново, спрямо тази на съседните области.

Кметовете и наместниците искат промяна в Закона за административно – териториалното устройство на Република България, в който прага за образуване на кметство от 350 жители по постоянен адрес да стане отново 100 жители по постоянен адрес.

Ще бъде обсъдено и предложението на Националното сдружение на кметове и кметски наместници в Република България, кметовете на кметства да бъдат поставени в положение на равнопоставеност по отношение на възможността всеки от тях да бъде разпоредител с бюджет от по-ниска степен, в рамките на делегирания му бюджет от бюджета на общината.

Кметовете и наместниците в областта не желаят повече да влизат в ролята на призовкари и затова ще настояват за промяна в ГПК, който им вменява тази функция. За промени се настоява и в Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за опазване на околната среда, които да дадат възможност кметовете и кметски наместници да налагат глоба за административно нарушение по фиш и с квитанция.

На срещата кметовете и наместниците ще направят и своето предложение  за име на магистралата Русе – Велико Търново.