Култура

Клуб ТАМ започва проекта си „Отворен град“ от квартал „Варуша“

Клуб ТАМ търси 20 души, живеещи във Велико Търново (с предимство ще са хора от квартал Варуша Юг), като програмата е подходяща и за англоговорящи. Кандидатите трябва да са на възраст над 30 години, с интереси в сферата на изкуство, култура и социални иновации, които са готови с малки крачки, големи мечти, добро настроение и работа рамо до рамо да сътворят дребните и големите промени в квартал Варуша Юг. Краен срок за записване 31 януари 2021.

Одобрените кандидати ще работят по проект „Отворен град” – той събира, анализира и споделя знания, свързани с ценности и практики, подпомагащи сближаване на жителите на дадено място. Инициативата дава възможност на участниците да придобият социални и граждански умения, важни за създаването на устойчиви системи за взаимопомощ в микромащаб: жилищен блок, улица, специфична зона на избран квартал.

„Участниците в проекта „Отворен град” ще могат да се включат в процес, който има за цел да въвлече активно максимален брой от жителите на квартал Варуша Юг, но също така и жители от други квартали на Велико Търново, които имат афинитет и любопитство към стария град. Събраната информация ще бъде обобщена във визуално-описателна карта, която впоследствие ще послужи за планиране на следващите стъпки в програмата.
В периода юни – декември 2021, вторият етап на проекта ще премине под формата на лекции и работилници, водени от професионалисти от различни области. По време на тези срещи участниците ще имат възможността да придобият нови умения, които да им бъдат полезни, както в личен план, така и в решаването на конкретни предизвикателства в квартала. Лекторите и темите на лекциите ще бъдат съобразени с интересите и сферите на развитие на участниците.
Третата и най-вълнуваща част ще даде възможност на участниците за активна работа по серия от културно-социални събития, които ще са в директен отговор на нуждите и желанията на общността, дефинирани по време на изследването на квартала или картографирането.“ – информират от клуб ТАМ.

Във Велико Търново проектът „Отворен град“ се координира от екипа на ТАМ и Сдружение ВТ Ивентс и се реализира в партньорство с ZiBZentrumfürinterkulturelleBildungundArbeit – Център за интеркултурно образование и работа (Германия), Project School (Италия), LEVDM (Гърция) и Creative Ideas (Латвия), работещи заедно с подкрепата на програма ЕРАЗЪМ +.