Култура

Клубът по битова култура от великотърновското читалище „Надежда 1869“ представи мартеници в Румъния

Клубът по битова култура  към великотърновското читалище „Надежда 1869“ участва с изложба в Румъния  за петата годишнина от включването на „Мартеницата“ в списъка на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство на човечеството, като обща номинация от България, Румъния, Молдова и Северна Македония.

Търновката Надежда Кула представи в Парламента в Букурещ страната ни на изложбата с български мартеници, изработени от клуба по битова култура при читалище „Надежда 1869”. Тя показа търновските мартеници и в музея на селото „Димитрие Густи”. Мартениците на двете изложби изработиха Елена Стоянова, Ивелина Митева, Мария Чертоянова, Искра Илиева, Петя Петрова, Йорданка Попова, Мариана Градинарова.