Денят

Католическата църква отбелязва днес празника на най-святото име Исус

Католическата църква отбелязва на днешния ден – 3 януари празника на най-святото име Исус.
Исус Христос, наричан още Исус от Назарет, е основоположник и централна личност в християнството, както и една от най-влиятелните фигури в човешката история.
Христос е считан от повечето християнски изповедания за въплъщение на второто от лицата на Светата Троица – Бог Син. Те приемат, че Бог Отец е Отец на Исус Христос. Християните вярват също, че Исус Христос е Месията, предсказан в Стария завет и дошъл да изкупи греховете на човечеството.
Християнството изповядва още, че Исус е бил роден от девица, бил е осъден, разпънат на кръст и сложен в гробница, но на третия ден от смъртта си е възкръснал и се е възнесъл в рая, където седи отдясно на Отца до деня на Второто пришествие. Наред с това се вярва, че е извършил редица чудеса, изпълнявайки библейските пророчества.