Образование

Кариерното ориентиране става дейност на Центъра за подкрепа за личностно развитие „Общински детски комплекс”

Центърът за кариерно ориентиране от 1 януари 2018 г. ще съществува като дейност към Центъра за подкрепа за личностно развитие, познат като Общински детски комплекс. Това решиха на днешното си заседание общинските съветници.

Учебното звено ще запази седалището си в бившето училище „Кольо Фичето” на ул. „Мармарлийска” и базата си от четири зали – за информиране, за групова работа и две зали за индивидуални консултации. Центърът бе създаден през 2012 г. по проект на просветното министерство, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. По-късно работата му се финансира по  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. От Нова година 80 на сто от бюджетните разходи ще се поемат от Министерството на образованието и науката и 20 на сто – или около 17 000 лева – от бюджета на Община Велико Търново. Щатът от 5 кариерни консултанти се запазва. Специалистите ще провеждат занятия за информиран избор на бъдещо образование и професия с деца и ученици от I до  XII клас.

Подобни центрове за кариерно израстване вече функционират в търновските СУ „Вела Благоева” и в Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия и в Държавната търговска гимназия в Свищов.

Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on RedditBuffer this pageEmail this to someone