Здравеопазване

Кардиоклиниката във Велико Търново започва дейностите по първия си проект

Проект подобряващ условията за работа на екипа и безопасността в здравното заведение стартира частната кардиологична клиника във Велико Търново. Той е на стойност над 120 хиляди лева и с продължителност половин година. Официално дейностите по проекта започнаха на 5 октомври и ще продължат до 5 април 2018 година, обясни д-р Йорданка Томова – медицински директор на кардиоклиниката. Тя обясни, че дейностите предвиждат осигуряване на ново предпазно облекло за работа на специалистите в кардиологичната болница във Велико Търново. За тях ще бъде осигурена и стая за почивка с възможност за претопляна на храна, направа на топли напитки.

Акцент в първия до сега проект на клиниката ще е новата пожароизвестителна система. „Съществуващата до сега покриваше минималните изисквания. След изграждане на модерната ще има възможност за сигнализиране при всеки минимален риск. Ще се направи и адекватен план за евакуация, защото клиниката е обект с по-специален режим.”, обясни д-р Томова. Кардиологичната болница ще участва в проекта по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” със собствени средства, които са 20 процента от общата стойност на дейностите.