Спорт

Кандидатствайте за Годишните спортни награди „ #BeInclusive EU Sport Awards“

По повод отбелязването на Европейската седмица на спорта 2020 г.  за четвърти пореден път Европейската комисия набира кандидатури за участие в Годишните спортни награди  „ #BeInclusive EU Sport Awards“.

Европейската комисия ще отличи успешни проекти по Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз, които са допринесли в най-голяма степен за социално приобщаване чрез спорт на хора от уязвими социални групи (млади хора-мигранти, етнически общности, хора с увреждания, деца в риск и др.). Всички проекти ще бъдат оценявани въз основа на приноса им към социалното включване и тяхната иновативност, като трите най-добри ще бъдат отличени с парични премии от по 10 000 Евро. Още 6 предварително селектирани проекта ще бъдат отличени с парична награда от по 2 500 евро. Успешните проекти ще бъдат определени въз основа на следните критерии: съответствие, качество, устойчивост и принос на проекта за участниците и конкретните общности.

Тримата победители и шестимата финалисти в Годишните спортни награди „ #BeInclusive EU Sport Awards“ ще бъдат обявени на 1 декември 2020 г. на официална церемония в Брюксел. На церемонията отличените организации ще имат възможност да представят своите проекти и да получат паричните си награди.

Кандидатстването се извършва директно чрез сайта https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en, в срок до 12:00 ч. (брюкселско време) на 30 юни 2020 г., като се приемат единствено електронно подадени формуляри за кандидатстване на български език с резюме на английски език или само на английски език (за предпочитане). Организациите, който желаят да участват следва да имат EU Login (European Commission Authentication Service account) и да са регистрирани в портала на участниците.

Подробна информация за правилата за участие в Годишните спортни награди  „#BeInclusive EU Sport Awards“, както и насоки за организациите, които нямат до момента регистрация в портала на участниците е публикувана на сайта https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en.