Образование

Кампания „Мисля за моето бъдеще“ провежда РУО Велико Търново

Кампания за кариерно ориентиране на учениците под наслов „Мисля за моето бъдеще“ провежда Регионалното управление на образованието. В инициативите  ще се включат ученици от I до ХII клас от област Велико Търново съвместно с учители, родители, работодатели и кариерни консултанти от Центъра за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс  –  Велико Търново.

За учениците от начален и прогимназиален етап се планира създаване на проект на класа „Моята първа книжка – професии на нашите родители“. Задачата има за цел да запознае учениците от начален етап с различни професии, чрез изпълнение от тях на проектно базирани задачи: проучвания и подготовка на текст, съчинение, кратък разказ, стихотворение, песен, рисунка, фотоколаж и др. Идеята е учениците, с помощта на техните родители и близки, да изработят проект на илюстрована книжка в хартиен или електронен вариант, в който по иновативен и креативен начин да представят различни професии, включително и професиите на бъдещето.

„Интервю с професионалист“ е втората дейност, ориентирана към тази възрастова група.  Тя включва изготвяне на кратък видеофилм, анимирана презентация или статия за вестник/списание, чрез които да се представят различни професии, знанията, уменията и качествата, които се изискват за тяхното упражняване. Учениците съвместно със своите учители осъществяват посещение на реални работни места, където провеждат интервю, запознават се с условията и особеностите на работа в избраната фирма.

За учениците от V, VI, и  VII клас са организирани групови и онлайн срещи с консултанти от Центъра за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Велико Търново.

За професионалните гимназии, обединените училища, профилираните гимназии и средните училища с професионални паралелки е обявен конкурс за есе на тема „Готов ли съм да стартирам собствен бизнес или да продължа семейния бизнес“. В конкурса могат да участват ученици от І и ІІ гимназиален етап.  Състезанието  има за цел да покаже докoлĸo ca пoдгoтвeни млaдитe хора за стартиране на собствен бизнес или за участие в семейния бизнес, каква е тяхната мотивация, готови ли са да откликнат на предизвикателствата пред тях.

Програмата на кампанията, която ще продължи до 22 май, е публикувана на сайта на Регионалното управление по образованието.