Денят

Кампания за интернет безопасност започва Местната комисия за борба с трафика на хора

С провеждане на ученическа кампания за интернет безопасност започва тази година превантивната програма на Местната комисия за борба с трафика на хора. Информационните дни ще се организират през февруари и март, съобщи секретарят на комисията Ваня Ананиева. В периода март – май експертите ще имат срещи-беседи с подрастващи, ученици, студенти и безработни лица. Пред групите те ще представят рисковете от попадане в трафик с цел трудова експлоатация. На 18 октомври, когато се отбелязва Европейският ден за борба с трафика на хора – се предвиждат събития, насочени към гражданското общество, властите и институциите.

В превантивната програма са включени и обучения на кадри. „Трафик на хора – разпознаване, разследване и квалификация” е тема на обучението със съдии, прокурори, следователи и полицейски служители от област Велико Търново. Педагогически съветници, социални работници и служители ще бъдат запознати с актуалните тенденции в престъплението. Планирано е и двудневно обучение за членове на местните комисии от Северна България на тема „Психотравмата при пострадали от трафик на хора, Подкрепа на жертвите на трафик в наказателното производство и Психологическите аспекти на разпита на пострадали от престъпление „трафик на хора”.

Около 330 ученици, 112 студенти и над 300 безработни бяха обхванати в обучителните сесии на комисията през 2019-а. Разпространени са над 2000 информационни брошури. Петима ученика от Велико Търново  участваха в Академията за доброволци, която се проведе в Бургас“, отчете Ваня Ананиева.

387 българи са станали жертви на трафик към деветмесечието на 2019-а, по данни на Националната комисия за борба с трафика на хора. 258 от тях с цел сексуална експлоатация, 56 с цел тринудителен труд, а 51 бременни жени – с цел продажба на новородено дете. Положителното в статистиката е, че се наблюдава спад при непълнолетните пострадали, коментира Ананиева.