Денят Полиция

Кампанията „С грижа за възрастните хора“ стигна и до Дебелец

Днес, в рамките на кампанията „С грижа за възрастните хора“ в Клуба на пенсионера и инвалида в гр. Дебелец се проведе обучение от инспектори на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. Обучени на правилата за поведение и действие при пожар и земетресение бяха 25 възрастни хора и 22 деца от града. На присъстващите бяха раздадени брошури за превенция при земетресения и пожари, издадени в рамките на кампанията.
Кампанията „С грижа за възрастните хора“, е инициатива, предприета в партньорство между Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и Община Велико Търново.
За целта на кампанията са изготвени брошури, в които са представени основните правила, които трябва да се спазват за недопускане на пожари при използване на различни видове отоплителни уреди през есенно-зимния сезон, както и мерките за безопасност при употреба на електрическите уреди, не само през отоплителния сезон, а и през цялата година.
Идеята на пожарникарите е тези брошури да достигнат до всички възрастни хора чрез още един проект „Внуче на заем“, реализиран от Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“, чийто ръководител е г-жа Благовеста Факирова. Замисълът на тези два проекта е, с помощта на децата от двадесетте центъра за работа с деца и младежи към община В. Търново, да бъде извършено разпространението на информационно-разяснителните брошури сред всички възрастни и самотно живущи хора в малките населени места от общината.