Образование

Камелия Лесичкова от Гимназията по туризъм със специална награда

Приключи IX Национален конкурс „България и Китай – Древни и уникални цивилизации“. Резултатите са известни. Награждаването предстои.

Националният конкурс бе обявен от Институт „Конфуций“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“  в средата  на месец  януари. Творбите трябваше да бъдат изпратени до 31 март. Допустимите форми на участие бяха рисунка, плакат, колаж, компютърна анимация, презентация, разказ, стихотворение, есе, реферат и др., като един участник има право да изпрати само един материал. Учениците се състезаваха във възрастовите групи – начална училищна възраст, прогимназиална, гимназиална и висше образование.

Презентацията „Традиционни облекла на жените в България и Китай“ на Камелия Лесичкова получи специалната награда в категорията.  Тя е ученичка в IXа клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“. Учителят, подготвил Ками, е инж. Славка Проданова.