Поминък

Как да торят балансирано разбраха зеленчукопроизводители

30 зеленчукопроизводители от Великотърновска област присъстваха на информационната среща-семинар, която се проведе в старата столица. Тя бе организирана съвместно с експертите от Териториалния областен офис на службата за съвети в земеделието, Областна дирекция по безопасност на храните и Международния калиев институт. Сред важните дискутирани теми бяха балансираното торене при зеленчуковите култури с цел повишаване на добивите и предстоящите мерки от Програмата за развитие на селските райони.  Предстои отваряне на подмярка 4.1.2 – за инвестиции в малките стопанства и подмярка 6.1 – за младите земеделски стопани.

Областната служба за съвети в земеделието е разработила бизнес планове на около 23 млади земеделски стопани, които ги изпълняват, а още 60 са одобрени по подмярка 6.3 – за малките стопанства, информира Деян Дончев, експерт в местната земеделска служба.

Кремена Крумова – Попова