Икономика Образование

„Как виждам развитието на туризма след COVID-19?” – национален конкурс за ученическо есе

Академичното ръководство на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността и катедра „Икономика и управление на туризма“ канят учениците от 11 и 12 клас на средните училища да вземат участие в организирания

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
на тема
„Как виждам развитието на туризма след COVID-19?”

Условия на конкурса:

конкурсът е неприсъствен (по електронен път);

участието на учениците е самостоятелно;

участие в конкурса могат да вземат ученици от 11 и от 12 клас;

всеки ученик може да участва само с едно есе;

няма ограничение за броя участници от едно училище.

Изисквания за оформяне на есето:

до 5 страници;

използване на прикачения макет на есе с включени данни за регистрация на участника.

Важни срокове:

31 март 2021 г. (сряда) – краен срок за изпращане на есето по електронна поща.
12 април 2021 г. (понеделник) – обявяване на резултати от проведения конкурс.
Процедури за кандидатстване и оценка:
Подаването на есетата е по имейл: iut@uni-svishtov.bg
В полето Subject се изписват на латиница – Ese_IUT_име, фамилия, наименование на училището, населеното място (например: Ese_IUT_Ivan_Petrov_DTG_Svishtov) и се прикачва файлът с есето.

ВАЖНО!

Получените в срок есета ще бъдат оценени от комисия, включваща преподаватели и представители от практиката.
Отличените на първите три места участници ще получат парични и материални награди от ключови партньори на катедра „Икономика и управление на туризма“.
Всички участници ще получат сертификати за участие, изпратени им посредством конвенционалната поща, даващи им право на избор на специалност и приоритет при кандидатстване в редовна форма на обучение.

За допълнителна информация:
Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов

Катедра „Икономика и управление на туризма“

гл. ас. д-р Любомира Тодорова – 0884 76 70 96, (0631) 66 210

e-mail: iut@uni-svishtov.bg

Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността
гр. Свищов, п.к. 5250, ул. „Емануил Чакъров” № 2
гл. ас. д-р Юлиян Господинов – 0887 63 00 33, (0631) 66 437
e-mail: edu.marketing@uni-svishtov.bg