Икономика Община Политика

Какъв бюджет да очакваме от ЕС след 2020 г?

Влиянието на Брекзит върху намаляването на евробюджета, кохезионната политика и политиката за сближаване коментираха българските евродепутати Георги Пирински от групата на социалистите и демократите и Андрей Новаков от Европейската народна партия, двамата българи в европарламента, които са най-добре запознати с бюджетните въпроси.

Новаков е член на комисията по регионално развитие, делегацията за връзки с държавите от Централна Америка, делегацията в Евро-Латино-Американската парламентарна асамблея и е зам.-член в Комисията по бюджет, бюджетен контрол, Делегацията за връзки с Бразилия и Меркосур.

Според най-младия евродепутат, разходите, които Великобритания трябва да заплати след Брекзит биха покрили бюджетния дефицит.

Новаков: Който иска развода, поема разходите

Георги Пирински е член на комисиите по бюджетен контрол, заетост и социални въпроси, делегацията в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Грузия и ЕС-Азербайджан, както и на Делегацията в парламентарната асамблея Евро-нес, зам.-член на Комисията по регионално развитие.

Минусите да бъдат преодолени чрез собствени ресурси, призовава той.

Пирински: Много сериозно да се прецени кой ще плаща

Бюджетът на ЕС след 2020 г. се очаква да бъде намален, ако Брекзит действително се състои. И към момента дебатите за неговото преразпределяне са огромни, поради тази причина това е една от темите, които ще излязат на дневен ред по време на българското председателство на Съвета на ЕС. През май се очаква европейската комисия да представи виждането си относно финансовата рамка за европейския бюджет след 2020 г.