Община

Какво предвижда Генералният план за организация на движението на град Велико Търново

 

Финалният проект на новия Генерален план за организация на движение във Велико Търново вече е завършен. В рамките на месец жителите на старопрестолния град ще могат да се запознаят в детайли със стратегическия документ и всички решения, които дава по въпросите, свързани с трафика, паркирането и др. Какви промени най-общо са залегнали в него:

Предвижда се ул. „Мария Габровска“ от двупосочна да стане еднопосочна. Движението ще се извършва от ул. „Георги Бакалов“ към ул. „Краков“. По дължината на улицата се предвижда обособяване на 37 бр. успоредни паркоместа в дясно по посока на движение и 14 бр. успоредни паркоместа, в ляво по посока на движението с размери 2.50 х 5.70 м. Предвиждат се и 3 бр. успоредни паркоместа с размери 2.50 х 8.00 м, осигуряващи достъпна среда.

Предвижда се ул. „Захари Стоянов“ от двупосочна да стане еднопосочна. Движението ще се извършва от ул. „Славянска“ към ул. „Филип Тотю“. По дължината на улицата се предвижда обособяване на 26 бр. успоредни паркоместа в дясно по посока на движението.

Предвижда се ул. „Филип Тотю“ от двупосочна да стане еднопосочна. Движението ще се извършва от ул. „Славянска“ към ул. „Хан Крум“. По дължината на улицата се предвижда обособяване на 22 бр. успоредни паркоместа, в дясно по посока на движението.

Предвижда се ул. „Вела Благоева“ от двупосочна да стане еднопосочна. Движението ще се извършва от ул. „Славянска“ към ул. „Хан Крум“. По дължината на улицата се предвижда обособяване на 13 бр. успоредни паркоместа, в ляво по посока на движението.

Предвижда се ул. „Хан Аспарух“ да промени посочността си – от еднопосочна с движение, което се извършва от ул. „Любен Каравелов“ към ул. „Вела Благоева“, се предвижда движението да се извършва от ул. „Вела Благоева“ към ул. „Любен Каравелов“. По дължината на улицата се предвижда обособяване на 17 бр. успоредни паркоместа, в ляво по посока на движението.

Предвижда се ул. „Вела Пискова“ да промени посочността си – от еднопосочна с движение, което се извършва от ул. „Вела Благоева“ към ул. „Любен Каравелов“, се предвижда движението да се извършва от ул. „Любен Каравелов“ към ул. „Вела Благоева“. По ул. „Вела Пискова“ не се предвижда обособяване на паркоместа, поради наличието на жилищни сгради, към които има гаражи, в ляво и в дясно по посока на движението.

Предвижда се ул. „Момина крепост“ и ул. „3-ти март“ от двупосочни да станат еднопосочни. Движението ще се извършва от ул. „3ти март“ към ул. „Момина крепост“. По дължината на улицата се предвижда обособяване на 23 бр. успоредни паркоместа в дясно по посока на движение и 18 бр. успоредни паркоместа, в ляво по посока на движението.

Предвижда се ул. „Средна гора“ от двупосочна да стане еднопосочна. Движението ще се извършва от ул. „Славянска“ към ул. „Мармарлийска“. По дължината на улицата се предвижда обособяване на 36 бр. успоредни паркоместа в дясно по посока на движение и 8 бр. успоредни паркоместа, в ляво по посока на движението.

Предвижда се ул. „Стара планина“ от двупосочна да стане еднопосочна. Движението ще се извършва от ул. „Мармарлийска“ към ул. „Славянска“. По дължината на улицата се предвижда обособяване на 24 бр. успоредни паркоместа в ляво по посока на движение. От ул. „Мармарлийска“ до ул. „Искър“ не се предвижда обособяване на паркоместа, поради наличието на жилищни сгради, към които има гаражи, в ляво и в дясно по посока на движението.

 

Генералният план за организация на движение е достъпен в сайта на Община Велико Търново на адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/transport/generalen-plan-za-organizaciya-na-dvizhenieto-na-grad-veliko-tarnovo/ – секция „Транспорт“.

Отворена е и секция за коментари, идеи, предложения за промени и др. – в раздел „Обществено обсъждане“ на адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/ecity/public-discussions/document/68/

Мненията на гражданите ще се събират в продължение на месец, след което ще бъдат разгледани от експертната транспортна комисия в общинската администрация, чийто председател е заместник-кметът проф. Георги Камарашев.

Целесъобразните предложения и идеи ще бъдат представени пред проектантите за допълване и промени на финалния проект.