Политика

Какви са предложенията на ГЕРБ-СДС за актуализацията на бюджета

Парламентарната група на ГЕРБ – СДС внесе предложенията си за промяна и актуализация в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, в Закона за бюджета на НЗОК и в Закона за държавния бюджет между първо и второ четене. Ето кого засягат те:

В Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се предлага:

15% увеличение от 01 юли на всички пенсии

запазване на помощта за всички пенсионери от 60 лв. до края 2022

В Закона за държавния бюджет се предлага:

300 млн.лв – подкрепа за земеделските стопани чрез субсидия, по критерии на ДФЗемеделие

235млн.лв – за финансиране на предучилищното и училищно образование

179,5млн.лв. – субсидия на общините за градски и междуградски транспорт

250 млн.лева – субсидия за общините

за увеличение на възнаграждения на служителите в общинските администрации и за капиталови разходи

181.6 млн. лева – увеличение с 20% на заплатите в МВР

50млн.лв – целево подпомагане на нуждаещи се български граждани за отопление през есенно – зимния сезон

55млн. лв – средства за апаратура и строителство в УБ „Св.Екатерина“ и УМБАЛ по детски болести Пловдив

30млн.лв – субсидия за ВУ, свързана с комплексната оценка за качество

7.4млн.лв – субсидия за социално – битови разходи и степендии на студенти и докторанти

8млн.лв – за възнаграждения в МЗХ

7млн.лв – за възнаграждения и издръжка в ССА

3.5млн.лв – за оборудваве и възнаграждения в НИХМ

3.2млн.лв за възнаграждения и изграждане на система за защита на информацията в ДАНС

1.4млн.лм по бюджета на МК

100.х.лв. за изграждане на български православен храм в Република Кипър

От ГЕРБ-СДС искат създаване механизъм за компенсиране на небитовите клиенти на електрическа енергия, като със законов текст да се определи  формулата за изчисление на компенсацията на високите цени на тока за бизнеса, общините, църквите и останалите религиозни храмове, ВиК, социални заведения и др. до края на годината.

В Закона за бюзжета на НЗОК се предлага:

да не могат да бъдат налагани ограничения в заплащането на медицински дейности от НЗОК, свързани с възнагражденията за персонал, за лечебни заведения за болнична помощ, които не са подписали отрасловия колективен трудов договор, действащ за съответния период.

ПГ на ГЕРБ – СДС настоява за спешно разглеждане в извънредни заседания на Комисията по бюджет и финанси и в заседание на Народното събрание на трите бюджетни актуализации, за да се гарантира финасовата стабилност и доходите на гражданите.