Образование

Кадетите от Професионалния сержантски колеж оцеляваха четири дни на дивата река

Четири дни кадети от Професионалния сержантски колеж на Националния военен университет „Васил Левски“ оцеляваха в дивата природа и на дивата река. 65 бъдещи сержанти тренираха психическата си устойчивост и физическа натовареност при изпълнение на задачи в агресивна среда, трупаха и развиваха знания и умения в екстремни условия, за да повишат лидерските си качества при решаване на конфликти в малки групи.

За четирите дни, в които продължава занятието по тактическо оцеляване, кадетите преминават през различни учебни центрове, в които се учат да добиват вода и огън, да оказват първа медицинска помощ и да евакуират ранен, да устройват убежища и капани, да намират храна, да я тестват и да я приготвят в полеви условия. Тренират взимане на военнопленник, поведението на военнослужещ по време на разпит и различни методи за провеждане на разпит. Бъдещите сержанти имат занимание по алпийска подготовка и преодоляване на водна преграда. Първият етап от занятието завършва с нощно ориентиране.

Вторият етап представлява военно-приложна игра, в която кадетите трябва да приложат на практика придобитите вече умения като приготвяне на храна, изготвяне на капани, добиване на вода и палене на огън.

„Военно-приложната игра започна още през нощта, когато ротата получи заповед да се изнесе от едната база и да се придвижи до другата. Имитира се нападение на базата, следствие на което ротата се изнесе до микроязовира на Беляковец и там започна военната игра“, обяснява директорът на Професионалния сержантски колеж офицерски кандидат Крум Вачков.

Военно-приложната игра включва сглобяване на автомат „Калашников“, преодоляване на препятствия с гуми, на заграждения, тунел, противотанков ров и водна преграда и стрелба. Последната задача е оказване на първа медицинска помощ и евакуация на ранен.

Учението се провежда под ръководство на директора на Професионалния сержантски колеж офицерски кандидат Крум Вачков и старшина Петър Петров.