Денят

И служителите на РИОСВ се включват в „Да изчистим България заедно”

Екипът на Регионалната инспекция по околна среда и води – Велико Търново ще участва в инициативата „Да изчистим България заедно“. На 15 септември експертите традиционно ще почистят около сградата на ведомството, подходите към спирка „Качица“ и сградата на Благоустройство и комунално стопанство.

Събраните по време на кампанията отпадъци ще се депонират в Регионалните системи за управление на отпадъците. За целта МОСВ осигури на общините чували, ръкавици и ваучери за гориво. Както и досега за депонираните отпадъци на 15 и 16 септември общините няма да дължат отчисления по Закона за управление на отпадъците.

Окончателните данни за количествата, извозени и депонирани отпадъци ще бъдат публикувани на сайта на РИОСВ  на 17 септември.

Служителите на инспекцията призовават гражданите, които ежедневно минават по пътя от кв. „Колю Фичето“ към спирка „Качица“ и кв. „Бузлуджа“ да не изхвърлят безразборно боклуците си, а в контейнерите и кошчетата за отпадъци, намиращи се на бензиностанцията и спирката. Опитът от миналите години сочи, че само ден-два след почистването, пътеката отново се превръща в сметище.