Община Общински съвет

И през следващите 10 г. община Велико Търново ще стопанисва безвъзмездно комплекса „Великата лавра“

Великотърновският общински съвет даде съгласие за започване на административна процедура по учредяване право на управление за срок от 10 години в полза на Община Велико Търново върху груповата недвижима археологическа културна ценност „Великата лавра“, съставляваща църквата „Св. 40 мъченици“ и мавзолей-костница. Настоящият договор с Министерството на културата изтича през август и това налага нова процедура, за да може Общината да продължи да стопанисва обектите.

Преди общинските съветници да гласуват даването на съгласие, Евгени Коев от ВМРО поиска точката да бъде отложена, за да се поиска становището на Великотърновската митрополия. „С това решение може да принизим значението на една от най-големите български светини до обикновен музей или до съчетаването и използването и по най-добрия начин като храм, какъвто тя безспорно е. Аз съм убеден, че съвместното управление и от общината, и от Великотърновската митрополия ще допринесе да се върне духовността в тази светиня.“ – каза Евгени Коев и даде за пример църквата „Света София“ с Ротондата и с Томбул джамия.

Против предложението на Евгени Коев се обяви общинският съветник Мирослав Трифонов: „Аз съм православен християнин и честен данъкоплатец и това, което вие, г-н Коев, предлагате, ми харесва, но се опасявам, че граничи с популизъм. Говорим за държавна собственост и за зло или за добро, Великотърновският общински съвет няма правомощия да се разпорежда с нея. Знаем, че, за да съществува православен храм, той трябва да е разположен на земя, собственост на Светата митрополия. Тук тази подробност липсва. Така че подобни намерения в случая са несъществени.“

Становището на Мирослав Трифонов беше подкрепено и от колегата му Иван Александров, който припомни, че обектът е приет от Държавния художествен съвет като музеен обект с ръководител на авторския колектив арх. Теофил Теофилов. „Другият казус е, че във „Великата лавра“ се провеждат археологически проучвания от Националния археологически институт с музей при БАН. Т.е., концепцията, която защитата архитект Теофилов, е за музеен обект. Той, съвместно с другите обекти, са включени в програмите на туроператорските фирми и се посещават от гостите на града.“ – подчерта Иван Александров.

С почти пълно единодушие Великотърновският общински съвет даде съгласие кметът на общината да предприеме процедура по подписване на договор с Министерството на културата, според който през следващите 10 години Регионалният исторически музей да стопанисва безвъзмездно „Великата лавра“, съставляваща църквата „Св. 40 мъченици“ и мавзолея-костница.