Икономика Социални дейности

ИСС настоява за спешно продължаване на мерките за икономическа и социална подкрепа на Бизнеса

Икономическият и социален съвет прие  резолюция, с която се настоява правителството да предприеме мерки  за продължаване на икономическата и социална подкрепа на бизнеса и заетостта. В края на май 2021 г. изтече действието на редица социални и икономически мерки, свързани с преодоляване на негативните последици от пандемията, породена от COVID-19 . Ето защо,  Съветът настоява, да се въведе нова мярка 75/100 за подкрепа на заетостта и доходите на работниците и служителите, да продължи реализацията на проект „Заетост за теб“, да се разработи подобен проект в областта на селското стопанство, да се разработи програма „Подкрепа за рестарт“, насочена към самоосигуряващите се.