Коментари

Дискусия за Пътя на Кундалини във Велико Търново

Дискусия на тема: „Пътят на Кундалини – от Бога до човека и от човека до Бога“ ще се проведе на 28 април от 17 часа в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ във Велико Търново. Дискусията е върху лекции и слова на видния наш богослов и общественик Ваклуш Толев, изнасяни в различни градове на страната.

Ваклуш Толев е автор на трилогията „История и теория на мировите религиозни учения“, книгата „Седемте Лъча на еволюцията“, алманаха с Послания на Планетния Логос „Беззаветен Завет“, албума „Ден и Дом-светилище на 13 поименни безсмъртни българи“, двутомника „Духовните дарове на България“ и др. Той разглежда редица теми, свързани с духовния, културния и историческия живот в личното, социалното и Мировото битие на човека.

В дискусията ще вземат участие представители на Школа Път на Мъдростта. Организатор на събитието е сдружение „Общество Път на Мъдростта”.

Върху тази тема са казани толкова много неща, че не е казано нищо. Защото някои изследователи дори не могат да определят що е Кундалини, за да му се даде характеристика. Някои до такава степен го свеждат до знанието на собствените си възможности, че когато човек прелисти трудовете им, ако въобще научи нещо, ще излезе ужасяващо невеж.

Ако някой някога в хилядилетията е имал будността да знае що е Кундалини и Кундалини е минал от неговия първи център до последния, всички след това преразказват в абсолютно невежество на липсващия им опит и с прибавки – в полусъбуденото си състояние говорят за големите неща. Хиляди томове са написани и между тях едва ли и един е със стойността на това, което един голям посветен някога е имал – събудения Кундалини, и знание за вътрешната схема на човека.

И най-болното е, че отпреди хилядилетия, когато се е дала вътрешната схема на Кундалини, досега никой не е написал ред върху инволюиращия Кундалини, за да даде схемата на еволюиращия Кундалини.

Тази сила толкоз добре е казано (поне от тези, които са знаели що е Кундалини), че може да се нарече събуждане на силата на Змия-огъня. Безспорно този Огън е най-същественото, което човекът притежава, защото за мен това е Диханието на Твореца, Диханието на Отца, към Когото имаме напътено поведение. А щом е Диханието, не е ли Самото Божество у нас? Тогава имаме ли основание да кажем, че човекът е един бог в развитие?! Кундалини дори е Диханието на Онова, Което не можем нито да изречем, нито да квалифицираме, нито да спрем само в образа на Отца… Не, Кундалини е нещо повече. Той в човека е Безпричинната Причина, от Която всичко върви, за да направи това, което се нарича „венецът на природата“.

Кундалини в човека е Безпричинната Причина, от Която всичко се излива!

Из слова на Ваклуш Толев