Икономика

Информационен ден за младежите без работа и образование организираха от Бюрото по труда

Как младите хора между 15 и 29 години, които не учат и не работят, могат да намерят реализация. Как да получат предложения за работа, възможности за стаж или чиракуване, как да продължат образованието си. Това са въпросите, търсени по време на информационно събитие, което се провежда днес в парка „Марно поле”. То се организира по проект „Готови за работа” от Агенцията по заетостта чрез дирекция „Бюро по труда” във Велико Търново. „Предприемаме това събитие, за да бъдем по-близо до хората най-вече до 24-годишна възраст, които не са обхванати в образователната система, не са регистрирани в Бюрото по труда и не работят, за да можем да ги включим в трудова заетост. Проектът е отворен, целта ни е да издирим младите хора и да ги информираме”, акцентира директорът на Бюрото по труда във Велико Търново Обрешко Нечев. Желаещите получават информационни материали за проекта и попълват анкети с различни въпроси, касаещи тяхната бъдеща реализация. Специалистите ще останат в парка „Марно поле” поне до 17 часа, акцентираха те.

Съвсем скоро приключи първата трудова борса, организирана в Елена от Бюрото по труда във Велико Търново и филиала на институцията в планинското градче. „Събитието премина доста успешно, надмина очакванията ни. Присъстваха 16 работодатели, които обявиха около 50 работни места. Включиха се над 150 търсещи работа лица”, допълни Обрешко Нечев.