Икономика

Инфлацията изяде дребните пари, най-много в обращение са банкнотите от 50 лв.

Инфлацията намали използването на дребни пари, показват данните на БНБ. Хората получават заплати и харчат най-вече с едри банкноти от 50 и 100 лева.
В края на септември 50-толевките в обращение са били близо 229 млн. бр., докато в края на септември миналата година са били едва 202 млн. бр. Подобна е и ситуацията със 100-левките, от които в обращение има близо 110 млн. бр. сега при 91 млн. броя преди година.
В края на септември в обращение в страната са били 584 241 733 броя банкноти. Най-голям дял в стойността на банкнотите в обращение се пада на банкнотите от 50 лева (над 44,14 процента от стойността) и на тези от 100 лева (42,10 на сто).
Фалшиви банкноти при тези от 50 лева са установени 52 през третото тримесечие на годината при 48 бр. през предходното. Хванатите фалшиви 20-олевки са 57 бр. през третото тримесечие и 78 при предходното.