Община Социални дейности

Иновативна услуга – заместваща грижа, ще разкрие Община Велико Търново

   С проект за разкриване на иновативна услуга в бившия дом „Пеньо и Мария Велкови” в старата столица ще кандидатства Община Велико Търново. Тя предвижда заместваща грижа за лице с увреждане, за което се грижи определено домакинство.

Семейството може да реши да отиде на почивка или да напусне града по някакъв повод. Тогава лицето, за което полага грижи, може да бъде оставено до 14 дни в този център. След приключване на ангажимента, то отново се връща в своята среда”, сподели Жоро Ковачев от дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в Община Велико Търново.

За реализиране на услугата ще се използва първият и част от втория етаж на общинската сграда на ул. „Цветарска” в старата столица. Грижата е иновативна за страната и е взаимствана от английски модел. Нейното мултиплициране у нас ще бъде само в шест центъра. След актуализацията на картата за социалните услуги в общината, единият ще е във Велико Търново. За целта общинската администрация трябва да кандидатства по ОП „Развитие на човешките ресурси” пред Министерството на труда и социалната политика до края на септември.

Стойността на проекта може да е до 1 милион лева. Около 40 процента от средствата ще бъдат за ремонтни дейности. С останалите трябва да се реализира услугата. Тя трябва да има устойчивост поне шест месеца след приключване срока на проекта”, обясни още Жоро Ковачев.