Икономика Община

Инж. Даниел Панов: С 25% е нараснала стойността на имот в саниран блок във Велико Търново

Представяне на справочник за регионално енергийно планиране организира онлайн днес евродепутатът Ева Майдел. В събитието участие взеха бившият премиер на Полша и бивш председател на Европарламента Йержи Бузек, заместник-министър председателят Томислав Дончев и кметове на български общини, сред които и председателят на Управителния съвет на НСОРБ и кмет на община Велико Търново инж. Даниел Панов.

Дискусията целеше да очертае опитът на общините с въвеждането на мерки за енергийна ефективност, както и подготовката за бъдещето внедряване на зеления пакт. В тази връзка вицепремиерът Томислав Дончев посочи редица проблеми, с които ще се сблъскат общинските ръководства, особено при въвеждането на ограничения, свързани с транспорта и отоплението. „При въвеждането на мерки за ограничаване на твърдото гориво отпор ще срещнете както в най-бедната част на населението, така и в богатата прослойка. Първите ползват дърва за отопление от финансови съображения, а вторите – от аристократични такива. Проблем ще има и при мерките в транспорта – забрана за придвижване с коли, които отделят вредни емисии и преминаване на електрически коли. Зеленият пакт все още не дава ясноти по отношение на междуградския транспорт – какви трябва да бъдат промените.“ – сподели Дончев.

В страната са сключени договори за саниране на над 2 000 сгради, като 1876 вече са въведени в експлоатация, подчерта кметът на община Велико Търново инж. Даниел Панов. 95% от гражданите, участвали в анкета, инициирана от НСОРБ, са посочили, че са удовлетворени от визията на блоковете си след въвеждането на мерките, както и че отчитат намаляване на разходите си.

Инж. Панов посочи, че в община Велико Търново саниране очакват 67 многофамилни сгради, а стойността на имотите в тези, в които вече са внедрени мерките за енергийна ефективност, се е повишила с 25%. Великотърновският кмет очерта важността на бъдещото саниране на еднофамилни сгради, които са паметници на културата. „Във Велико Търново имаме над 1 500 единични и над 500 групови паметници на културата, за които, за съжаление, най-добрият стопанин си остава общината. В старата част на града живеят над 8 000 граждани.“ – допълни Панов.

„За първи път чрез програмно финансиране се допускат инвестиции в еднофамилни жилищни сгради. За целта ще бъдат отделени 33 млн. лева. Планът за възстановяване и устойчивост на България дава възможност сградите както публична собственост, така и еднофамилните да са със статут на недвижима културна ценност. Благодаря на Ева Майдел за инициативата да проведем тази дискусия, защото темата е „гореща“ и е добре да обсъдим различните виждания и възможности, За мен и за моите колеги – кметовете на общини, е особено важно да свикнем да мислим за енергийната ефективност не само като саниране, а като сложен комплекс от дейности, свързани с екологичния транспорт, инвестициите в зелени енергии, развитието на нови производства, които оползотворяват отпадни суровини. Към всичко това има едно много важно условие – информирането на гражданите, повишаването на екологичната култура на всеки един и превръщането на общността в наш съмишленик и съюзник“, акцентира Панов.

Двадесет общини бяха класирани в процедурата за рехабилитация и модернизация на улично осветление, финансирана по линия на програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2020 г. Сред тези общини е и Велико Търново.

Класираните общини ще могат да получат между 200 хил. и 600 хил. евро за всеки проект по процедурата, която е на стойност 8.2 млн. евро, включително и националното съфинансиране.