Общински съвет

Инж. Даниел Панов отчита пред местния парламент свършеното през 2019 г.

Отчет за изпълнението на програмата си за управление за 2019 година ще направи кметът на общината инж. Даниел Панов по време на днешното заседание на Великотърновския общински съвет. Кметът ще начертае и приоритетите в управлението до 2023 година.

В дневния ред на сесията са включени още приемане на Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на общината, както и Програма за дейността на народните читалища.

Общинските съветници ще разгледат и кандидатурата на общината по проект по Фонд „Социална закрила”, както и по проект за изграждане на достъпна архитектурна среда в Изложбени зали „Рафаел Михайлов”.