Община

Инж. Даниел Панов : Коледа е светлината и уюта на домашното огнище

Всеки от нас пази в най-съкровените кътчета на душата си спомена за този прекрасен празник. Пази свидно усещането на радост от близостта с любимите хора. С всички сетива си спомняме светлината, озарението, аромата на тамян над празничната трапеза, греещите лица на баби, дядовци, родители и близки.

Рождество Христово е празникът, който ни изпълва с радост. С оптимизъм. С надежди. Със светли очаквания за бъдните дни.

Рождество Христово е тържество на вярата ни, че добротата, справедливостта, смирението и солидарността са важните ориентири по пътя за спасението на душите ни. По пътя към нашия Спасител Исус Христос.

Коледа не е тържество на потреблението. Коледа не е еманация на маркетинга. Коледа не е желанието да купим и да притежаваме всичко. Коледа не е панаир на суетата. Коледа е светлината и уюта на домашното огнище. Коледа е прекадената маса и ритуалният хляб. Коледа е усещането, което стопля и радва сърцето ни заедно с любимите ни хора. Коледа живее в миговете на тишина, спокойствие и любов.

Рождество Христово е празникът, който ни припомня, че имаме дълг да благодарим на своите роднини, приятели и близки.

Рождество Христово ни припомня, че имаме братски дълг към хората, които нямат семейство, дом и огнище. Към хората в беда и нужда. Припомня ни, че грижата и солидарността именно с тези хора ни прави добри и достойни човеци.

Пожелавам на всички светли, топли, уютни и весели празнични дни за Рождество Христово.

Нека бъдем заедно на Бъдни вечер и на Рождество не само край трапезата, а и в мислите си, озарени от светлото чудо на Рождество Христово, променило целия свят.

На възрастните пожелавам здраве и мъдрост, да учат по-младите на нашите изконни български и християнски ценности. Да им предадат своите опит и мъдрост.

На младите пожелавам здраве, респект и уважение към по-възрастните. Да имат сетива за желанието на по-мъдрите да им предадат своят опит и знания, водени от искреното желание за успех.

Весели, светли и благословени Бъдни вечер и Рождество Христово!

 

ДАНИЕЛ ПАНОВ

Председател на УС на НСОРБ

Кмет на община Велико Търново