Община

Инж. Даниел Панов иска от държавата 250 000 лв. за пътя до Преображенския манастир

На свое заседание днес Областната комисия разгледа и одобри едно искане, внесено от кмета на Община Велико Търново, на стойност 250 065.47 лв. То е за финансиране за трайно възстановяване на общински път, водещ към манастир „Свето Преображение Господне“. Искането получи положително становище от комисията и е изпратено към Междуведомствената комисия към Министерски съвет.
Пътят е единствената връзка между републиканския път Русе – Велико Търново и Преображенския манастир. В следствие на паднали интензивни валежи през месеците май и юни тази година техническото и експлоатационно състояние на пътния участък е силно компрометирано. Частично е отнесено асфалтовото покритие и са установени слягания по пътната настилка.