Община Общински съвет

Има желаещ да купи Туристически дом „Трапезица“, определиха цена от близо 1,8 млн. лв.

Има желаещ да купи Туристически дом „Трапезица“ във Велико Търново, който някога функционираше като хотел. От 10 години обаче обектът не се използва по предназначение, а към момента експлоатацията му като хотел е невъзможна, тъй като помещенията не отговарят на нормативните изисквания за тази дейност. Сградата е в лошо състояние и се нуждае от неотложни ремонти.

Собственик на 93,91 % идеални части от сградата е община Велико Търново. Затова администрацията ще предложи на предстоящото заседание на Великотърновския общински съвет идеалните части да се продадат за 1 774 000 лв. на бизнесменът Вилислав Димитров, който притежава 3,48% от обекта. Димитров е известен в града и страната с веригата си ресторанти. Сега той иска да инвестира в сградата и да я направи привлекателна за жители и гости на града, а експлоатацията на обекта ще доведе до разкриване на нови работни места.

Решението за прекратяването на съсобствеността на Туристически дом „Трапезица“ ще бъде взето на сесията на местния парламент на 30 юни.