Икономика

Изплатиха забавени възнаграждения за близо 448 000 лева след намесата на Инспекцията по труда

Близо 448 хиляди лева са изплатили през 2019 година работодатели на работници и служители след намесата на Инспекцията по труда във Велико Търново. От сумата почти 364 хиляди лева са били задължения за миналата година, а над 82 хиляди лева са от предишни периоди, сподели инж. Невена Стефанова – директор на Инспекцията. Тя уточни, че при проверки в 19 предприятия през 2019-а контролните органи са установили забавяне на възнаграждения за повече от 399 хиляди лева.

За констатирани нарушения през изминалата година са приложени 3 500 принудителни административни мерки. Сред тях са дадени задължителни за изпълнение предписания, спрени машини и съоръжения. Съставените актове за установени административни нарушения са 170. Общият брой на установените през 2019-а нарушения е 3575. От тях констатираните пропуски по здравословните и безопасни условия на труд са 1 349, а по трудовите правоотношения – 2 201, сочи още анализът за дейността на Инспекцията по труда през миналата година.