Образование

Излъчват Мартенските студентски четения за първи път на живо в социалните мрежи

За осма поредна година студенти организират  конференция, на която традиционно млади хора представят своите доклади в областта на хуманитаристиката – история, археология, география, културен туризъм. Участниците ще имат възможността да представят научните си разработки, да дискутират и дебатират интересни за тях теми, които за първи път ще се излъчат на живо в социалните мрежи. Научните трудове ще бъдат издадени в сборник.

Тази година участие ще вземат 53 студенти и докторанти от ВТУ“ Св. св. Кирил и Методий“, СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, БАН, Националната художествена академия и Тверския държавен университет.

„Мартенски студентски четения“ ще се състоят на  30 и 31 март 2018 г. в Ректората на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” в зала 321. Във втория ден ученици от Академията за лидери  на Исторически факултет ще се докоснат до академичната общност,  представяйки гледните си точки по проблеми, свързани с историята и географията в отделен панел / зала 3 на Ректората/.

Форумът  се организират всяка година от Историческия факултет на Великотърновския университет и се провежда в обособени тематични сесии. В организационния екип участват деканатът на Историческия факултет, Студентският съвет на ВТУ,  Клубът по българска медиевистика,  Студентският клуб Ателие „История и памет” и Академията за лидери.