Култура

Изложба “Интерсубект” представят първокурсници на ВТУ

Изложбени зали “Рафаел Михайлов” и Катедра “Изкуствознание и теоретични дисциплини” към Факултет по изобразително изкуство, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” канят на изложбата “Интерсубект”. Авторите Антон Вълев, Габриела Димова, Георги Узунов, Надя Кирова, Йосиф Новосад са студенти първи курс от специалност “Визуални изследвания”, с преподаватели доц. д-р Атанас Тотляков и докторант Деница Милушева. Те представят в изложбата творби, които са резултат от съвместната им работа в рамките на провеждането на Интердисциплинарен семинар, който представлява процесно ориентиран художествен проект. Заповядайте!

Специалност “Визуални изследвания” е най-новата образователна програма във Факултета по изобразително изкуство и участниците в изложбата “Интерсубект” са първите студенти, обучавани по нея. Предвидените по специалността познания за съвременните изкуства и художествени практики гарантират възможно най-добрата перспектива за национална и международна изява в артистични дейности с висок престиж. Обучението в програмата дава основа за самостоятелна творческа работа с използване на най-съвременните технологии в изкуствата и същевременно за реализация в значими културни центрове като национални и чуждестранни музеи, галерии и образователни институции. Програма “Визуални изследвания” задава основната теоретична база, артистична грамотност и инструментариум, които ще позволят на обучаващите се да се ситуират в съвременното изкуство.