Образование

Излезе първо класиране във Великотърновския университет

Излезе първото класиране във Великотърновския университет. Кандидат-студентите, класирани по първа желана от тях специалност, следва да се запишат за първокурсници на 6,7 или 8 юли. Записването на новоприетите студенти ще се осъществява в  Ректората на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ в зала №2.

Кандидат-студентите, приети на първо класиране по второ, трето и т.н. желание, или се записват в специалността, в която са приети, или заявяват желанието си да участват във второто класиране. В противен случай те губят местата си.

Неприетите на първо класиране кандидати автоматично участват във второто класиране, без да е необходимо да заявяват това.

Второ класиране ще бъде обявено на 12 юли, а записването на приетите за студенти – 13, 14 и 15 юли.

За подробна информация: www.uni-vt.bg, www.priemunivt.bg и на тел. 062/618 206.