Образование

Излезе от печат книга, посветена на Великотърновския университет

Излезе от печат книгата на заслужилия немски българист, славист и балканолог проф. Хелмут Вилхелм Шалер. Изданието е озаглавено „Българският език в миналото и настоящето. От старобългарския към език на Европейския съюз“ .

„Не само на национално, но и на международно равнище Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ има особени заслуги за изследването на българския език от историческа и съвременна гледна точка“ , посочва в изследването си Шалер.

Ученият е член на редица авторитетни международни научни общности. Той е в състава на Научния съвет на Обществото за Югоизточна Европа в Мюнхен, Комисията по история на славистиката и  Комисията по граматичен строеж на славянските езици. Председател е на Комисията по балканско езикознание към Международния комитет на славистите. От 1996г. ръководи Немско-българското дружество за насърчаване на връзките между Германия и България със седалище в Берлин.

На проф. Шалер се дължи възстановяването на основаната от Густав Вайганд Българска библиотека (Bulgarische Bibliothek) от 1977, на Българска сбирка (Bulgarische Sammlung), Годишник България (Bulgarien Jahrbuch). Той е почетен доктор на СУ „Св. Климент Охридски“.

Автор на многобройни публикации на българистична, славистична и балканистична проблематика. Няколко пъти е гостувал във Великотърновския университет и е редовен участник в международните научни конференции по устна комуникация, организирани от Катедрата по съвременен български език, съобщават от висшето учебно заведение.