Икономика

Изкупвачите на билки се отчитат в РИОСВ до 20 януари

До 20 януари всички лицa, които изкупуват и/или обработват билки, трябва да представят отчети за дейността си през 2017 г. в РИОСВ – Велико Търново. Изискването е съгласно Закона за лечебните растения и се отнася за изкупените, обработените и реализираните през предходната година билки, както и за складовите наличности.

На територията на областите Велико Търново и Габрово са регистрирани 49 пункта. По-голяма част от тях са в общините Павликени, Габрово и Севлиево. При извършените проверки през изминалата година, експертите от инспекцията не са установили нарушения при събиране и съхранение на билките.

Билкозаготвителите задължително трябва да уведомят РИОСВ за организирането на пунктовете до започване на дейността в тях. Изисква се и водене на книга за изкупените, реализирани и налични количества билки, която се регистрира в инспекцията.