Община

Издадено е строителното разрешение за новата пътна връзка към кв. „Бузлуджа“

Вече е факт строителното разрешение за изграждането на нова пътна връзка към най-големия квартал на Велико Търново – „Бузлуджа“, която ще обслужва и намиращия се в съседство жилищен район „Зона В“. Приключиха всички съгласувателни процедури с експлоатационните дружества и с институциите.

Двуседмичен е срокът за влизането на строителното разрешение в сила.  При подходящи метеорологични условия, още през декември могат да започнат подготвителните дейности за строителството – изкопни работи, оформяне на пътно легло и др.

Новата пътна връзка ще осигури пряк достъп между двата квартала и пътен възел „Качица”, като ще подобри транспортното обслужване на близо 30 000 жители на града. Трасето ще започне от разклона на улица „Стоян Коледаров”, ще премине покрай газстанцията в района и ще продължи до кръговото кръстовище край Дома за възрастни хора „Венета Ботева”.

Широчината на уличното платно ще е 14 метра, а строително-монтажните работи включват: подготовка на пътната основа с площ 13 500 квадратни метра, изграждане на бюрдюри с обща дължина 1800 метра и на 4500 квадратни метра тротоари, цялостно преасфалтиране с полагане над 4300 тона асфалтова смес и още 9700 кв. метра износващ слой, монтиране на ново улично осветление.

Инвестицията е за 1,8 милиона лева, а средствата бяха осигурени от правителството. Последен етап ще бъде асфалтирането на пътя, което е планирано за пролетта на следващата година. Ще бъдат положени общо 4300 тона асфалтова смес и 9700 кв. метра износващ слой.