Община Общински съвет

Изготвят анализ за подобряване качеството на въздуха във Велико Търново

Община Велико Търново ще кандидатства по програма LIFE на Европейския съюз, съвместно със Столична община и общините Бургас, Монтана, Русе и Стара Загора  и клуб „Икономика 2 000” по проект за подобряване качеството на атмосферния въздух. Това реши днес на редовното си заседание Великотърновският общински съвет.

Преди гласуването инж. Стоян Витанов от групата на БСП изрази опасения, че тъй като общината ще съфинансира проекта, по този начин се обременява и следващия Общински съвет. „Поздравявам служителите на общинска администрация, които по време на комисиите направиха чудесна презентация на проекта. Но имам уточняващи въпроси като на какъв принцип ще се избират жилищата, които ще преминат на алтернативно гориво, както и как ще се подобри качеството на въздуха?” – каза Витанов.

Изпълнението на проекта е разпределено на три етапа, като продължителността му е 6 години. Всички разходи по него за община Велико Търново възлизат на 921 355 евро за целия срок от 6 години, като 60% от стойността /552 813 евро/ е финансиране по програма LIFE, а 40% или 368 542 евро, е собствено участие. Кметът на общината Даниел Панов подчерта, че бенефициент по проекта е община София, а Велико Търново е партньор.

Проектът предвижда осъществяването на наблюдение, контрол и мониторинг, гарантиращи качеството на атмосферния въздух; създаване на добре информирана общност от граждани и неправителствени организации; както и проектиране и внедряване на схема за преход към алтернативни форми на битово отопление в градовете.

Велико Търново работи по още един екопроект, по който бяха поставени пречистващи филтри на жилища, отоплявани с твърдо гориво. Над 70 млн. лв. ще бъдат заложени в проект след отварянето на европейските програми с партньори около осем общини, сред които ще е и Велико Търново, съобщи кметът.

Мария Христова