Политика

Извършени са планови проверки на 57 язовира в осем общини на област Велико Търново

57 язовира на територията на осем общини от област Велико Търново /без общините Велико Търново и Стражица/ вече са преминали планова годишна проверка, информира областният управител инж. Георги Гугучков. Той уточни, че в това число влизат и двата язовира от национално значение – „Ал. Стамболийски“ и „Йовковци“, които са публична държавна собственост и се стопанисват от „НЕК“ ЕАД и „ВиК Йовковци“ ООД.

Проверките са извършени по график, утвърден от областния управител, от комисия, в която съгласно Закона за водите влизат представители на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Басейнова дирекция – Дунавски район, Областна администрация и съответната община. Комисията инспектира техническото състояние и създадената организация за безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях.

Установено е, че три от язовирите са в ремонт – яз. „Горния Капчук“ в община Павликени, яз. „Таралъка“ в община Златарица и яз. „Павел – 1“ в община Полски Тръмбеш.

Основният проблем, констатиран от експертите, е безснежната зима, поради което част от язовирите са на кота мъртъв обем или абсолютно сухи. Обилното количество валежи през месеците май и юни не са увеличили нивото на водата, но са способствали за бързо израстване на треви и храстова растителност. Собствениците и ползвателите на язовири полагат усилия за премахване на растителността.

За два от проверените язовира са констатирани проблеми със спирателните кранове, като са дадени съответните предписания за отстраняването на нередностите, увери още инж. Гугучков.

В протоколите от проверките са дадени заключения относно готовността на съоръженията да посрещнат евентуално висока вълна, както и предписания в зависимост от моментното състояние на съоръженията. Протоколите са изпратени на собствениците и ползвателите на язовирите, както и на членовете на комисията.

В останалите две общини на област Велико Търново проверките ще бъдат извършени съгласно предварителен график в периода 18 септември – 10 ноември тази година.