Здравеопазване Общински съвет

Избраха критерии и комисия за избор на нов управител на Комплексния онкологичен център

Нови критерии и комисия за избор на нов управител на Комплексния онкологичен център във Велико Търново приеха общинските съветници на последното заседание на местния парламент. Това стана след едночасов дебат, като най-конфликтният момент беше условието Онкологията да постигне възвръщаемост на не по-малко от 4% от собствения си капитал след 2023 година. Мотивите обясни докладчикът по новите критерии за избор на управител – съветникът от ГЕРБ Росен Иванов.

„Ние искаме това дружество да се модернизира, да лекува все повече и по-добре пациентите и да разчита на собствен ресурс, а не на донорство от други източници или от общината. Защото общината изтегли 3 млн. лв. кредит за него. И подчертавам, че ние не сме питали жителите на общината и те не са дали съгласие онкологичния център за лекува хора от други общини с техните пари.“ – подчерта Росен Иванов, визирайки факта, че Комплексният онкологичен център във Велико Търново обслужва пациенти и от община Габрово.

Д-р Мавродий Калейнски не се съгласи с условието следващото ръководство на Комплексният онкологичен център да постигне възвръщаемост на не по-малко от 4% от собствения си капитал след 2023 година. Той подчерта, че подобно условие не е поставено за другите бъдещи управители на лечебните заведения, които са 100% общинска собственост и предложи това условие да се замени с други – новият управител да постигне и поддържа положителен финансов резултат след финансовата 2023 г. Д-р Калейнски поиска това условие да е валидно за всички търговски дружества със 100% общинско участие.

Инж. Стоян Витанов от БСП разкритикува новите условия за управител на Онкологичния център, като подчерта, че не може да се търси печалба от лечебно заведение, в което се лекуват тежко болни хора. „Всички даваме мило и драго близките ни да се излекуват и дума не може да става тук за печалби и проценти. Вторачили сте се в д-р Рачева.“ – каза инж. Витанов.

„Г-н Витанов, играете по тънка струна.“ – опонира Мирослав Трифонов. „Виждаме през последните години какво е финансовото състояние на Центъра, а тези пари не ги вадим с кофите от река Янтра. И един ден гражданите на Велико Търново ще ни потърсят сметка за тези разходвани средства.“ – подчерта Трифонов.

Дългогодишната управителка на Комплексния онкологичен център д-р Мария Рачева взе думата и обясни, че всяка модернизация в лечебното заведение е разход, а приходите са лимитирани от Националната здравно-осигурителна каса и не са актуализирани. „Пациентите намаляха по време на пандемията, колкото и грозно да е – голяма част от тях измряха.“ – каза д-р Рачева.

„Антилогика е да се опитвате да ни убеждавате, че колкото повече дружеството се модернизира и условията за лечение стават по-добри, толкова повече дружеството е на загуба. Увеличението на разходите е за всички, включително и за общината – това означава ли, че ние трябва да вдигнем данъците и таксите?“ – опонира Росен Иванов. Съветникът от ГЕРБ посочи, че в Онкологичния център има незает щат от 134 души, което е икономия от 2,9 млн. лв., но тази икономия е за сметка на пациентите, защото са лишени от качествено лечение от квалифицирани кадри. Иванов защити новите условия за избор на нов управител и с това, че в момента собственият капитал на дружеството е близо 9 млн. лв., което означава, че след 2023 г. то трябва да възстанови 450 000 лв., което е постижимо. „Не може да става дума за сравнение с другите общински здравни заведения, защото те не разполагат с подобен капитал.“ – беше категоричен Иванов.

Д-р Даниела Андреева от ГЕРБ защити д-р Мария Рачева, посочвайки, че тя е изключителен лекар и професионалист и поиска прекратяване на дебатите.

Великотърновският общински съвет отхвърли предложението на д-р Мавродий Калейнски и избра комисия, която ще определи новия управител на Онкологичния център. В нейния състав влизат Росен Иванов от ГЕРБ, Елена Чамуркова от „Демократична България“ и Красин Каракоцев от БСП. Резервен член е д-р Валентин Точков от ГЕРБ. До провеждането на конкурс д-р Мария Рачева ще продължи да изпълнява длъжността управител на дружеството.